همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20

عنوان : ( بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری )

نویسندگان: پریسا نادریان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داتوری ، پلی پلوییدی، فلوسایتومتری

کلمات کلیدی

, داتوری , پلی پلوییدی, فلوسایتومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038479,
author = {نادریان, پریسا and مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {داتوری ، پلی پلوییدی، فلوسایتومتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری
%A نادریان, پریسا
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2013

[Download]