اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2013-02-28

عنوان : ( بررسی و مقایسه خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی چشمه‌های کارستی مزار، اندرخ و چشمه گیلاس )

نویسندگان: سیدمحسن شجاعی , حسین محمدزاده , عبدالرضا فتحی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبخوان‌های کارستی با دارابودن پتانسیل آبی بالا و کیفیت مناسب، تأمین کننده بخش مهمی ازآب مورد نیاز در مناطق مختلف جهان می‌باشد. بطوریکه 25 % از جمعیت جهان، آب مورد نیاز خود را از منابع کارستی برداشت می‌کنند. تکنیک‌های ژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی به عنوان یک ابزار مهم و موثر در شناخت و بررسی خصوصیات پهنه‌های کارستی مطرح هستند. در این تحقیق با انجام آنالیزکیفی بر روی آب چشمه‌های اندرخ، مزار و گیلاس وتعیین غلظت کاتیون‌ها وآنیون‌های اصلی ، تیپ آب در هرکدام از این چشمه‌ها مورد مطالعه قرارگرفته و با قراردادن نتایج آنالیز در مدل‌گیبس منشأ یون‌های موجود در آب چشمه‌ها مشخص شده است. همچنین با رسم هیدروگراف هر چشمه و منحنی فرود آن، ضریب فروکش(تخلیه) چشمه تعیین شده و با استفاده از آن، سیستم غالب جریان اعم از مجرایی و افشان تعیین گردیده و با محاسبه حجم ذخیره دینامیکی آبخوان ، میزان حجم آب موجود در بالای سطح تراز چشمه‌ها محاسبه شده است.

کلمات کلیدی

, کارست, تیپ آب, هیدروگراف, مزار, اندرخ, گیلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038492,
author = {شجاعی, سیدمحسن and محمدزاده, حسین and عبدالرضا فتحی نجفی},
title = {بررسی و مقایسه خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی چشمه‌های کارستی مزار، اندرخ و چشمه گیلاس},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی فلات ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کارست، تیپ آب، هیدروگراف، مزار، اندرخ، گیلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی چشمه‌های کارستی مزار، اندرخ و چشمه گیلاس
%A شجاعی, سیدمحسن
%A محمدزاده, حسین
%A عبدالرضا فتحی نجفی
%J اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
%D 2013

[Download]