کنفرانس فیزیک ایران 1392 , 2013-08-26

عنوان : ( کاربرد میکروذرات اکسیدتیتانیوم ساخته شده به روش سل ژل به عنوان لایه پراکندهکننده در سلول خورشیدی رنگدانه ای )

نویسندگان: سیما اظهری , محمود رضائی رکن آبادی , محمد بهدانی , مسعود میرزائی شهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میکروذرات اکسید تیتانیوم با استفاده از محلول اتانولی تترا کلرید تیتانیوم به روش سل ژل ساخته شدن . د پودر حاصل با تفرق اشعه X و تعیین اندازه ذرات مشخصه یابی گردید. لایه ترکیبی و متخخل از میکروذرات و نانوذرات اکسیدتیتانیوم به روش دکتر بلید در سلول خورشیدی رنگدانهای به عنوان لایه پراکنده کننده نهشته شد. مشخصه یابی I-V نشان داد، به کار بردن لایه پراکنده کننده، 30درصد بازده تبدیل انرژی را بهبود داده است.

کلمات کلیدی

, اکسید تیتانیوم, روش سل ژل, لایه پراکنده کننده, سلول خورشیدی رنگدانهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038541,
author = {اظهری, سیما and رضائی رکن آبادی, محمود and بهدانی, محمد and میرزائی شهرابی, مسعود},
title = {کاربرد میکروذرات اکسیدتیتانیوم ساخته شده به روش سل ژل به عنوان لایه پراکندهکننده در سلول خورشیدی رنگدانه ای},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1392},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {اکسید تیتانیوم، روش سل ژل، لایه پراکنده کننده، سلول خورشیدی رنگدانهای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد میکروذرات اکسیدتیتانیوم ساخته شده به روش سل ژل به عنوان لایه پراکندهکننده در سلول خورشیدی رنگدانه ای
%A اظهری, سیما
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A بهدانی, محمد
%A میرزائی شهرابی, مسعود
%J کنفرانس فیزیک ایران 1392
%D 2013

[Download]