علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (62), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (127-156)

عنوان : ( نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , هوشنگ گراوند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی

کلمات کلیدی

نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038546,
author = {آهنچیان, محمدرضا and گراوند, هوشنگ},
title = {نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی},
journal = {علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی},
year = {2013},
volume = {62},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-1162},
pages = {127--156},
numpages = {29},
keywords = {نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A گراوند, هوشنگ
%J علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی
%@ 1735-1162
%D 2013

[Download]