اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (19), شماره (3), سال (2012-7) , صفحات (75-99)

عنوان : ( بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای اصفهان و مشهد )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , مهدی عامل بافنده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تحولات اشتغال با استفاده از مدل تغییر سهم در مادر شهرهای مشهد و اصفهان طی دهه 75 تا 85 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مدل تغییر سهم , ساختار اشتغال , گروههای فعالیت , اقتصاد مرجع , اقتصاد محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038563,
author = {خاکپور, براتعلی and مهدی عامل بافنده},
title = {بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای اصفهان و مشهد},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2012},
volume = {19},
number = {3},
month = {July},
issn = {2251-7790},
pages = {75--99},
numpages = {24},
keywords = {مدل تغییر سهم ، ساختار اشتغال ، گروههای فعالیت ، اقتصاد مرجع ، اقتصاد محلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای اصفهان و مشهد
%A خاکپور, براتعلی
%A مهدی عامل بافنده
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2012

[Download]