دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی )

نویسندگان: نیما خالدی , سمیه الوانی , پریسا طاهری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت زعفران به عنوان ...

کلمات کلیدی

, زعفران, قارچ های خاکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038568,
author = {خالدی, نیما and الوانی, سمیه and طاهری, پریسا},
title = {جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی},
booktitle = {دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {زعفران- قارچ های خاکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی
%A خالدی, نیما
%A الوانی, سمیه
%A طاهری, پریسا
%J دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]