کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری , 2013-12-18

عنوان : ( نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب) )

نویسندگان: سیدعلی ضیائی , سهیل درخشان , حسین حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از زیر ساختهای لازم برای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هرکشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور می باشد و به همین علت دولت های مختلف توجه ویژه ای به این بخش دارند.این امر باعث ازدیاد روزافزون ترافیک وعواقب منفی ناشی از آن، از جمله آلودگی هوا شده است. پیشرفت های حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک و توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل ITS (Intelligent Transportation Systems) باعث شده تا با تسهیل، تسریع و افزایش ایمنی در حمل و نقل راندمان بخش حمل و نقل افزایش یابد.از جمله این سیستم ها می توان به سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک، اطلاع رسانی مسافران و کنترل وسیله نقلیه اشاره کرد. در این مقاله سعی شده از جنبه حفظ محیط زیست به این تکنولوژی ها پرداخته شود و ضمن معرفی سه سیستم ذکر شده، راهکاری را جهت تخمین میزان تولید آلاینده ها ناشی از حرکت وسایل نقلیه ارائه نماییم

کلمات کلیدی

, سیستم های هوشمند حمل و نقل, آلودگی هوا, سیستم پیشرفته مدیریت ترافیک, سیستم پیشرفته اطلاع رسانی مسافران, سیستم پیشرفته کنترل وسیله نقلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038579,
author = {ضیائی, سیدعلی and درخشان, سهیل and حسین دخت, حسین},
title = {نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سیستم های هوشمند حمل و نقل، آلودگی هوا، سیستم پیشرفته مدیریت ترافیک، سیستم پیشرفته اطلاع رسانی مسافران، سیستم پیشرفته کنترل وسیله نقلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب)
%A ضیائی, سیدعلی
%A درخشان, سهیل
%A حسین دخت, حسین
%J کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری
%D 2013

[Download]