سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست , 2013-09-17

عنوان : ( شبیه سازی اثرقطر ذرات پاشش شده سوخت بر تشکیل آلاینده ها در کوره سوخت مایع )

نویسندگان: ناهید متّحدی , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر قطر قطرات پاشش شده سوخت بر دما و انتشار آلاینده های 〖NO〗_x و دوده در یک کوره سوخت مایع، شبیه-سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اندازه گیری دما و آلاینده های 〖NO〗_x و دوده برای چهار قطر مختلف قطرات انجام شده است. برای شبیه سازی تولید 〖NO〗_x از مدل زلدوویچ و برای تشکیل دوده از مدل یک مرحله ای خان- گریوس استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش قطر قطرات، ماکزیمم دما کاهش یافته و مکان آن از ابتدای کوره دور می شود. همچنین مقدار 〖NO〗_x تولیدی و کسر جرمی دوده، با افزایش قطر قطرات، کاهش یافته اند. از نتایج مهم به دست آمده در این پژوهش می توان به نزدیک تر شدن مکان حداکثر غلظت 〖NO〗_x و کسر جرمی دوده، به ورودی کوره برای کوچک شدن قطرات اسپری اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, کوره , NOx دوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038603,
author = {متّحدی, ناهید and مقیمان, محمد},
title = {شبیه سازی اثرقطر ذرات پاشش شده سوخت بر تشکیل آلاینده ها در کوره سوخت مایع},
booktitle = {سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کوره ، NOx دوده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اثرقطر ذرات پاشش شده سوخت بر تشکیل آلاینده ها در کوره سوخت مایع
%A متّحدی, ناهید
%A مقیمان, محمد
%J سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
%D 2013

[Download]