همایش ملی بیوانرژی , 2013-10-31

عنوان : ( بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکردپیلهای سوختی میکروبی پیوسته )

نویسندگان: حدیثه مهروان فر , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه زیاد راهبری پیلهای سوختی میکربی در مقایسه با توان تولیدی مانعی بزرگ در مسیر استفاده آن در مقیاس صنعتی میباشد.یکی از راهکارها کاهش هزینه سابستریت مصرفی از طریق تعیین مقدار بهینه آن در خوراک ورودی به محفظه آندی میباشد.در این تحقیق سه غلظت مختلف 0 گرم بر لیتر مورد بررسی قرار / سابستریت استات سدیم شامل 2 گرم بر لیتر، 1 گرم بر لیتر و 5 365 میلی وات بر متر مربع بود که با / گرفت.ماکزیمم توان تولیدی در غلظت 2 گرم بر لیتر 6 256 میلی وات بر متر مربع تفاوت قابل ملاحظه ای / ماکزیمم توان حالت 1 گرم بر لیتر یعنی 8 253 میلیواتبرمترمربع بود که این مقدار / 0 گرم بر لیتر نیز توان ماکزیمم 5 / نداشت. در حالت 5 بسیار نزدیک به حالت دوم میباشد.بنابراین با مبنا قرار دادن غلظت 1 گرم بر لیتر، با دو برابر شدن غلظت سابستریت توان خروجی دو برابر نشده است اما با نصف کردن آن توان خروجی تقریبا ثابت 0 گرم بر لیتر را میتوان غلظت بهینه از نقطه نظر هزینه و عملکرد / مانده است. بنابراین غلظت 5 الکتریکی انتخاب کرد.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی میکروبی, سابستریت, توان الکتریکی تولیدی, جامعه میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038668,
author = {مهروان فر, حدیثه and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکردپیلهای سوختی میکروبی پیوسته},
booktitle = {همایش ملی بیوانرژی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیل سوختی میکروبی، سابستریت، توان الکتریکی تولیدی، جامعه میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکردپیلهای سوختی میکروبی پیوسته
%A مهروان فر, حدیثه
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J همایش ملی بیوانرژی
%D 2013

[Download]