سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2013-12-25

عنوان : ( تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی )

نویسندگان: مهدی رضازاده همدانی , مسعود طهانی , سیدمحمود حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تحلیل عددی ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر با استفاده از تئوری گرین- نقدی نوع (بدون اتلاف انرژی) ارائه می شود. با استفاده از حل المان محدود بر پایه روش گلرکین ، به بررسی معادلات ترموالاستیسیته غیر کلاسیک کوپل پرداخته می شود. همچنین متغییر زمانی معادلات فوق به کمک روش نیومارک تحلیل می گردد. در کار حاضر، نحوه تغییرات خیز، توزیع دما، تنش و انرژی کرنشی ناشی از بارگذاری های مختلف حرارتی، در طول تیر بررسی می شود. سپس بخشی از نتایج با مقاله ای در همین زمینه که به روش تحلیلی بر روی نانو تیری از جنس طلا صورت گرفته، مقایسه می گردد. در نهایت با بررسی نتایج، مشاهده می شود که نخست، حل عددی فوق از دقت بالایی برخوردار می باشد و همچنین با افزایش شیب حرارتی، دامنه ارتعاشی همه پارامترهای مورد بررسی، افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, سیستم های نانو الکترو مکانیک؛ ارتعاشات ترموالاستیک؛ گرین, نقدی؛ تیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038672,
author = {رضازاده همدانی, مهدی and طهانی, مسعود and حسینی, سیدمحمود},
title = {تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم های نانو الکترو مکانیک؛ ارتعاشات ترموالاستیک؛ گرین- نقدی؛ تیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی
%A رضازاده همدانی, مهدی
%A طهانی, مسعود
%A حسینی, سیدمحمود
%J سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
%D 2013

[Download]