یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: ریحانه بیگی , مهدی صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط‌های تجاری تصمیم‌گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی‌تر شده و همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه می باشد. از این‌رو، یکی از راه‌های کمک به سرمایه‌گذاران به منظور ارائه‌ی اطلاعات به آنها، ارائه الگوهای مناسب پیش‌بینیِ دور‌نمای شرکت است. تحقیق حاضر نیز، با استفاده از رویکردی مبتنی بر داده کاوی و با استفاده از الگوریتم‌های حرکت تجمعی ذرات و فاخته به پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران در ایران پرداخته است. بر این اساس در ابتدا با مطالعه تحقیقات پیشین 42 متغیر بعنوان متغیرهای پیشنهادی تحقیق انتخاب شدند. پس از انتخاب شرکت‌های نمونه، اطلاعات تاریخی یک و دو سال قبل آنها نیز جمع‌آوری گردید. سپس با استفاده از الگوریتم حرکت تجمعی ذرات، 11 متغیر بهینه جهت ورود به مدل انتخاب شدند. پس از آن، مدل‌ تحقیق با استفاده از الگوریتم فاخته ساخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این الگوریتم با دقتی معادل 98.23% توانست ورشکستگی شرکت‌ها را پیش‌بینی نماید.

کلمات کلیدی

, ورشکستگی, متغیرگزینی, الگوریتم حرکت تجمعی ذرات, الگوریتم فاخته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038679,
author = {ریحانه بیگی and صالحی, مهدی},
title = {کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ورشکستگی، متغیرگزینی، الگوریتم حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم فاخته.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A ریحانه بیگی
%A صالحی, مهدی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]