یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مریم سعیدی کیان , محمدجواد ساعی , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اولیه این مقاله، بررسی آثار سرمایه تبلیغاتی شرکت ها بر بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک،در شرکت-های تولیدی و بازرگانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بر مبنای پیشینه تحقیق، چهار فرضیه تدوین و با به کارگیری الگوی پانل دیتای متوازن در نمونه مورد بررسی (83 شرکت)، طی دوره 10 ساله 1380 لغایت 1389(معادل 830 شرکت-سال)،مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آنست که سرمایه تبلیغاتی یک شرکت، مطابق با فرضیه تبیین شده،رابطه مثبت و معنی داری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت دارد؛ ولی رابطه آن با معیارهای ریسک و بسته به معیار انتخابی متفاوت با پیش‌بینی مندرج در فرضیه‌های تدوین شده است. سرمایه تبلیغاتی رابطه منفی معنی داری با نوسانات "نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارد" (منطبق با فرضیه)؛ ولی با نوسانات جریان های نقدی رابطه معنی داری ندارد (ناسازگار با فرضیه).

کلمات کلیدی

, سرمایه تبلیغاتی, دارایی‌های مبتنی بر بازار, عملکرد و ریسک, تبلیغات و ارزش شرکت, بورس اوراق بهادار تهران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038682,
author = {سعیدی کیان, مریم and ساعی, محمدجواد and صالحی, مهدی},
title = {بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {سرمایه تبلیغاتی،دارایی‌های مبتنی بر بازار، عملکرد و ریسک، تبلیغات و ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار تهران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A سعیدی کیان, مریم
%A ساعی, محمدجواد
%A صالحی, مهدی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]