بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران , 2013-12-18

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده از روش آرکان )

نویسندگان: بهروز سپهری , علی اسدی , مسعود طهانی , فرامرز فیروزی , محمد رحیم ترشیزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به نوع ترک و نوع بارگذاری تا کنون تنها مود اول شکست مورد توجه قرار گرفته است و این در شرایطی است که برای تحلیل واقعی شکست باید مودهای مختلف شکست را مورد بررسی قرار داد تا به نتایج دقیق تری دست یافت. در این تحقیق به بررسی عددی و آزمایشگاهی مودهای اول، دوم و ترکیبی شکست استخوان کورتیکال دارای ترک پرداخته شده است. به این منظور از استخوان تیبیای گاو جهت برای مودهای مختلف kc ساخت نمونه های کششی استاندارد مورد استفاده در دستگاه فیکسچر آرکان استفاده شد و پارامترفاکتور شدت تنش عکس چنین KIIC با تغییرات زوایای بارگذاری مقادیر کمتری را تجربه می کند و این در حالیست که KIC شکست بدست آمد.و مشخص شد که رفتاری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, استخوان, روش آرکان, فاکتور شدت تنش, مودهای شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038729,
author = {بهروز سپهری and علی اسدی and طهانی, مسعود and فرامرز فیروزی and محمد رحیم ترشیزیان},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده از روش آرکان},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استخوان، روش آرکان، فاکتور شدت تنش، مودهای شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده از روش آرکان
%A بهروز سپهری
%A علی اسدی
%A طهانی, مسعود
%A فرامرز فیروزی
%A محمد رحیم ترشیزیان
%J بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
%D 2013

[Download]