هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora )

نویسندگان: غزاله طاق دره , ساره بقائی راوری , کبری مسلم خانی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر قریب به اتفاق سویه های باکتریErwinia amylovora پلاسمید غیر قابل انتقال pEA29 وجود دارد. لذا یکی از روشهای شناسایی سویه های این گونه، واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی بر مبنای آغازگرهای طراحی شده از پلاسمید است. به نظر می رسد تفاوت در دامنه میزبانی و بیماری زایی سویه ها نیز با انعطاف پذیری ژنوم پلاسمید در ارتباط باشد. این تحقیق با هدف بررسی احتمالی تنوع پلاسمیدی در جدایه های مختلف باکتری E.amylovora در خانواده گلسرخیان به انجام رسیده است. بیست و چهار جدایه بدست آمده از اعضای خانواده گلسرخیان دارای علائم بیماری، پس از بررسی ویژگی های بیماریزایی و فنوتیپی، از نظر مولکولی نیز تایید شدند. ردیابی مولکولی ...

کلمات کلیدی

, تنوع, محتوای پلاسمیدی, Erwinia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038732,
author = {طاق دره, غزاله and بقائی راوری, ساره and کبری مسلم خانی and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {تنوع، محتوای پلاسمیدی، Erwinia amylovora},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora
%A طاق دره, غزاله
%A بقائی راوری, ساره
%A کبری مسلم خانی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]