دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12

عنوان : ( تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه )

نویسندگان: فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات جانبی حاصل از صنایع مختلف مثل کارخانه های چرم غنی از عناصر غذایی به ویژه نیتروژن هستند که به کندی آزاد شده و آبشویی نمی گردند. علاوه براین میزان ماده آلی در این مواد زیاد می باشد و از آنجا که یکی از مهمترین مشکلات در خاک های زراعی ایران کمبود ماده آلی خاک است، بنابراین می توان از آنها به عنوان کود برای خاک استفاده نمود. با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با مواد اصلاحی ایجاد بستر مناسب برای توسعه ریشه می باشد، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر قدرت ریشه دوانی و غده دهی گیاه تربچه بود. تیمارهای آزمایشی در این تحقیق شامل فاکتور اول شامل ضایعات کارخانه چرم سازی در سه سطح صفر ،5/2 و٥ درصد، فاکتور دوم شامل دو سطح صفر و 5/2 تن در هکتار و فاکتور سوم پتاسیم (نمک سولفات پتاسیم) در سه سطح صفر ٥٠ و ١٠٠ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از ضایعات و بیوچار هر دو در سطح 5/2 درصد باعث افزایش وزن خشک، طول و قطر غده ها شد، اما تیمارهای پتاسیم تاثیری بر پارامترهای مذکور نداشتند و استفاده از پتاسیم به دلیل مصرف لوکس، توام با این مواد توصیه نمی گردد.

کلمات کلیدی

, ضایعات آلی, ماده آلی, ریشه دوانی, پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038745,
author = {نبوی نیا, فرشته and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه},
booktitle = {دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ضایعات آلی، ماده آلی، ریشه دوانی، پتاسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه
%A نبوی نیا, فرشته
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
%D 2013

[Download]