هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش آبدراز و معرفی Plesiocorys )(Plesiocorys placenta) برای اولین بار از ایران )

نویسندگان: رقیه قربان ویردی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعات زیست چینه نگاری سازند آبدراز در شرق حوضه کپه داغ برشی از این سازند در روستای آبدراز انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سنگ شناسی این سازند عمدتا از مارن مارن آهکی و سنگ آهکهای گل سفیدی به ضخامت 526 متر می باشد. این تحقیق منجر به شناسایی 4 گونه متعلق به 3 جنس از خارداران خانواده های Echinocoruthidae، Micrasteridae و Cardiastridae گردید و گونه Plesiocorys (Plesiocorys) placenta برای اولین بار از ایران گزارش می شود. خارداران فوق نشان دهنده محیطی کم عمق برای سازند آبدراز در این برش است. مطالعه خارپوستان سازند آبدراز سن تورونین- سانتونین را برای سازند آبدراز تایید می نماید.

کلمات کلیدی

, سازند آبدراز, پلسیوکوریس, تورونین- سانتونین, خارداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038791,
author = {رقیه قربان ویردی and وحیدی نیا, محمد},
title = {مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش آبدراز و معرفی Plesiocorys )(Plesiocorys placenta) برای اولین بار از ایران},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند آبدراز، پلسیوکوریس، تورونین- سانتونین، خارداران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش آبدراز و معرفی Plesiocorys )(Plesiocorys placenta) برای اولین بار از ایران
%A رقیه قربان ویردی
%A وحیدی نیا, محمد
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]