هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست , 2013-11-06

عنوان : ( مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , علیرضا مظلومی , سارا گیلوری , علی مظهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038827,
author = {حافظی مقدس, ناصر and علیرضا مظلومی and سارا گیلوری and علی مظهری},
title = {مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {:لندفیل، زیست محیطی وزندهی ساده افزایشی . ، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و
%A حافظی مقدس, ناصر
%A علیرضا مظلومی
%A سارا گیلوری
%A علی مظهری
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
%D 2013

[Download]