هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-05

عنوان : ( پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز )

نویسندگان: آرزو آهنگری , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرب یکی از مهمترین فلزات سنگین از نظر سمناکی بوده و اشکال غیرآلی آن از طریق غذا، آب و هوا قابل جذب هستند. در میان زیست

کلمات کلیدی

, منطق فازی, ـتحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038828,
author = {آهنگری, آرزو and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {منطق فازی، ـتحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز
%A آهنگری, آرزو
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]