هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( پنه بندی آلودگی سرب و روی در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: نصرت داودیان کاخکی , ناصر حافظی مقدس , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان ساز وارد محیط زیست میشوند. در محیط زیست به سه عامل طبیعی، عوامل غیر طبیعی و عوامل تشدید کننده

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, خراسان شمالی, پتانسیل آلودگی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038829,
author = {داودیان کاخکی, نصرت and حافظی مقدس, ناصر and مظاهری, سیداحمد},
title = {پنه بندی آلودگی سرب و روی در استان خراسان شمالی},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {فلزات سنگین، خراسان شمالی، پتانسیل آلودگی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پنه بندی آلودگی سرب و روی در استان خراسان شمالی
%A داودیان کاخکی, نصرت
%A حافظی مقدس, ناصر
%A مظاهری, سیداحمد
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]