کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2014-01-14

عنوان : ( شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها )

نویسندگان: مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالش‌‌های برون‌سپاری آموزش ضمن خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی می‌باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحقیق مطالعه موردی است. در این تحقیق از مصاحبه‌ نیمه‌‌ساختاریافته و بررسی اسناد به‌‌عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. جامعه تحقیق شرکت‌های صنعتی استان خراسان رضوی و مؤسسات پیمان‌کار آموزشی می‌باشند. نمونه‌‌گیری در پژوهش حاضر با توجه به طرح تحقیق، نمونه‌‌گیری هدفمند می‌باشد، که با مدیران آموزش 6 شرکت‌ بزرگ صنعتی و 5 مؤسسه پیمان‌کار آموزشی مصاحبه انجام شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که از دید مدیران آموزش و مدیران مؤسسات پیمان‌کار آموزشی در راه برون‌سپاری آموزش کارکنان 9 چالش‌ بزرگ وجود دارد که مهم‌ترین چالش «تعداد کم مؤسسات پیمان‌کار حرفه‌ای» می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای اثربخشی این فرایندکلیدی در توسعه انسانی سازمان‌ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, آموزش سازمانی, آموزش ضمن خدمت, برون‌سپاری, برون‌سپاری آموزش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038831,
author = {کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and سیروسی, مریم},
title = {شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها},
booktitle = {کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش سازمانی، آموزش ضمن خدمت، برون‌سپاری، برون‌سپاری آموزش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سیروسی, مریم
%J کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2014

[Download]