هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20

عنوان : ( زیست چینه نگاری گذر آپتین – آلبین در برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان )

نویسندگان: ابراهیم عبدالهی , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه مرز آپتین – آلبین سازند کژدمی در برش تنگ ماغر واقع، شمال باختری بهبهان (زون ساختاری زاگرس) مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق امکان شناسایی حوادث زیستی رخ داده در اجتماعات فرامینیفرهای پلانکتونیک را در این مرز فراهم ساخته است. این برش از نظر لیتولوژی دارای تناوبی از مارن خاکستری تا سبز و شیل های بیتومین دار به رنگ سیاه می باشد. در مجموع تعداد 30 نمونه از ضخامت 60 متری برش مورد مطالعه برداشت و براساس بررسی محتوای فرامینیفرهای ParaticinellabejaouensisInterval Zone : پلانکتونیک این برش، زیست زون های شناسایی شدند که Ticinellaprimula Interval Zone وMuricohedbergellaplanispira Interval Zone، و Hedbergella می باشد. انقراض گونههای Premoli Silva &Verga مطابق با زون بندی 2004 را می توان مشاهده کرد. گونه های با دیواره Paraticinellabejaouensis همزمان با انقراض Globigerinelloides با تزئینات درشت در آلبین جایگزین شده Muricohedbergella و Ticinella صاف مربوط به آپتین بوسیله گونه های است.

کلمات کلیدی

, زاگرس, آپتین – آلبین, زیست چینه نگاری, فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038856,
author = {عبدالهی, ابراهیم and وحیدی نیا, محمد and مهناز پروانه نژاد شیرازی},
title = {زیست چینه نگاری گذر آپتین – آلبین در برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان},
booktitle = {هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زاگرس، آپتین – آلبین، زیست چینه نگاری، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری گذر آپتین – آلبین در برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان
%A عبدالهی, ابراهیم
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهناز پروانه نژاد شیرازی
%J هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]