پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2013-04-24

عنوان : ( جایگاه حکمروایی خوب در برنامه ریزی شهری: نمونه موردی، طرح متروی شیراز )

نویسندگان: هادی اعظمی , عباسعلی حسین پور , مجتبی حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیده گی ها عمومی توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, برنامه ریری شهری, حکمروایی, توسعه شهری, مترو, شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038866,
author = {اعظمی, هادی and حسین پور, عباسعلی and حمیدی, مجتبی},
title = {جایگاه حکمروایی خوب در برنامه ریزی شهری: نمونه موردی، طرح متروی شیراز},
booktitle = {پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریری شهری- حکمروایی- توسعه شهری- مترو- شیراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه حکمروایی خوب در برنامه ریزی شهری: نمونه موردی، طرح متروی شیراز
%A اعظمی, هادی
%A حسین پور, عباسعلی
%A حمیدی, مجتبی
%J پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2013

[Download]