اجلاس جهانی علمای امت وبیداری اسلامی 1392 تهران , 2013-04-29

عنوان : ( بررسی چالش های مشترک موجود در جریان های بیدارگرایانه اسلامی )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی , رضاعباسپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: اعتقاد به ضرورت رجوع به مبانی دینی و تفسیر روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر پایه قابلیت های عظیم دین اسلام در کنار جرات اقدام به موقع برای تحقق این اهداف ،جنبه ایجابی و مقابله با هرگونه استعمار و سلطه طلبی ،جنبه سلبی جریان بیداری اسلامی را تشکیل می دهد. دشمنان نیز برای مقابله با این جریان از انواع راهکارها، ابزارها و عوامل مادی و معنوی خود استفاده می کنند تا بتوانند این حرکت را با چالش مواجه کرده و یا حداقل بتوانند از تاثیرات آن بکاهند. نگارندگان این مقاله سعی کردند تا چالش های عمومی مشترک میان حرکت های بیدارگرایانه اسلامی را در جنبه های فرهنگی، مذهبی و سیاسی کشف کرده و آنها را پیش روی متولیان، برای آگاهی از این چالش ها و برنامه ریزی در جهت برداشتن موانع حرکت بیداری اسلامی قرار دهند. در انتها همراه با نتیجه گیری، راه کارهایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: بیداری اسلامی, چالش های مذهبی, فرهنگی و سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038868,
author = {سلطانی, عباسعلی and رضاعباسپور},
title = {بررسی چالش های مشترک موجود در جریان های بیدارگرایانه اسلامی},
booktitle = {اجلاس جهانی علمای امت وبیداری اسلامی 1392 تهران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژگان: بیداری اسلامی، چالش های مذهبی، فرهنگی و سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چالش های مشترک موجود در جریان های بیدارگرایانه اسلامی
%A سلطانی, عباسعلی
%A رضاعباسپور
%J اجلاس جهانی علمای امت وبیداری اسلامی 1392 تهران
%D 2013

[Download]