هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی بالا آمدگی سطح ایستابی در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستی )

نویسندگان: وحید نیک پیمان , حسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبخوان دشت مشهد یکی از بزرگترین آبخوان های استان خراسان رضوی می باشد که شهر مشهد در جنوب شرقی آن واقع شده است. با وجود ممنوعه بودن این دشت از سال 1347، بهره برداری شدید از آن در 40 سال گذشته موجب افت متوسط 8/0 متری در سال در سطح ایستابی شده است. روند کاهشی سطح آب نه تنها در تمامی مناطق دشت یکسان نبوده، بلکه براساس هیدروگراف آبخوان دشت مشهد، همزمان با انتقال و توزیع آب سد دوستی به شهر مشهد (از سال 1387)، سطح ایستابی آبخوان در محدوده شهر به میزان متوسط 5/3 متر افزایش نشان می دهد. به متظور بررسی نوسانات سطح ایستابی در محدوده پیزومترها، هیدروگراف چاه های مشاهده ای واقع در سطح شهر نیز مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد به غیر از مناطق محدودی از شهر، تقریبا در تمامی نواحی شهر با بالاآمدگی سطح آب مواجه هستیم.

کلمات کلیدی

, آبخوان, هیدروگراف, پیزومتر, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038883,
author = {نیک پیمان, وحید and محمدزاده, حسین},
title = {بررسی بالا آمدگی سطح ایستابی در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبخوان، هیدروگراف، پیزومتر، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بالا آمدگی سطح ایستابی در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستی
%A نیک پیمان, وحید
%A محمدزاده, حسین
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]