اولین همایش بین الملی ژئوماتیک , 2012-02-20

عنوان : ( محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) )

نویسندگان: مجید کاظمی , حسین محمدزاده , محسن افروزی , حجت اصلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تغییرات حجم آبخوان دشت فارسان - جونقان از توابع استان چهارمحال و بختیاری طی دوره سالهای 1370 تا 13 90 با استفاده از قابلیت آنالیز مکانی نرم افزار GIS مورد ارزیتبی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که سطح آب زیر زمینی نسبت به سال 1370 2/5 متر افت داشته است. میزان ضخامت آبرفت در این دشت بین 5 تا 70 متر در تغییر می باشد. حجم کل آبخوان 84 میلیون متر مکعب و حجم اشباع آبخوان در طی این دوره آماری 4/2 میلیون متر مکعب کاهش ژیدا کرده است که میبین 210 میلیون متر مکعب اضافه برداشت سالیانه آبخوان می باشد. نتایج این روش با تغییرات حجم بدست آمده از هیدروگراف دراز مدت آبخوان مقایسه گردید که تقریبا مشابه می باشند.

کلمات کلیدی

, حجم آبخوان, Spatial Analysis, GIS, دشت فارسان - جونقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038901,
author = {کاظمی, مجید and محمدزاده, حسین and محسن افروزی and حجت اصلانی},
title = {محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)},
booktitle = {اولین همایش بین الملی ژئوماتیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حجم آبخوان، Spatial Analysis، GIS، دشت فارسان - جونقان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
%A کاظمی, مجید
%A محمدزاده, حسین
%A محسن افروزی
%A حجت اصلانی
%J اولین همایش بین الملی ژئوماتیک
%D 2012

[Download]