پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2013-04-24

عنوان : ( تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهری )

نویسندگان: هادی اعظمی , سید جواد حسینی , اسماعیل علمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر به کالایی قابل خرید وفروش و

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, حکمروایی شهری, حکومت محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038939,
author = {اعظمی, هادی and سید جواد حسینی and علمدار, اسماعیل},
title = {تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرمایه اجتماعی- حکمروایی شهری- حکومت محلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهری
%A اعظمی, هادی
%A سید جواد حسینی
%A علمدار, اسماعیل
%J پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2013

[Download]