پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (17), شماره (53), سال (2013-1) , صفحات (135-157)

عنوان : ( شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی )

نویسندگان: رحیم گودرزی , محمود صبوحی صابونی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسیم مهرابی , ماشاله سالاپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یارانه با تحریف قیمتها مانع تخصصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور اتار جبران ناپذیری بر جای می گذارد . در این مطالعه با استفاده از روش شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در برنامه چهرم و پنجم مورد برسی قرار گرفته است بر اساس نتایج مطالعه اجرای هدفمندی یارانه ها تورم را ابتدا افزایش و سپس کاهش می دهد

کلمات کلیدی

, الگوریتم بهینه تصادفی , رشد اقتصادی , نرخ تورم , نرخ بیکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038953,
author = {رحیم گودرزی and صبوحی صابونی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر and حسیم مهرابی and ماشاله سالاپور},
title = {شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2013},
volume = {17},
number = {53},
month = {January},
issn = {1726-0728},
pages = {135--157},
numpages = {22},
keywords = {الگوریتم بهینه تصادفی ،رشد اقتصادی ، نرخ تورم ، نرخ بیکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی
%A رحیم گودرزی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A حسیم مهرابی
%A ماشاله سالاپور
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2013

[Download]