اولین همایش کواترنری ایران , 2013-11-20

عنوان : ( بررسی قابلیت های ژئوتورستی کویر شهرستان بشرویه )

نویسندگان: مهدی برگی , سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژئوتوریسم، کویر، بشرویه، تپه های ماسه ای، توسعه پایدار

کلمات کلیدی

, ژئوتوریسم, کویر, بشرویه, تپه های ماسه ای, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038958,
author = {برگی, مهدی and حسین زاده, سیدرضا and خانه باد, محمد},
title = {بررسی قابلیت های ژئوتورستی کویر شهرستان بشرویه},
booktitle = {اولین همایش کواترنری ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوتوریسم، کویر، بشرویه، تپه های ماسه ای، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت های ژئوتورستی کویر شهرستان بشرویه
%A برگی, مهدی
%A حسین زاده, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%J اولین همایش کواترنری ایران
%D 2013

[Download]