پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (83-96)

عنوان : ( بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمد رعنائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورزش دانشگاهی در واقع ...

کلمات کلیدی

, عدالت توزیعی , انصاف , مساوات و نیاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038972,
author = {طالب پور, مهدی and محمد رعنائی},
title = {بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشور},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2538-2721},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {عدالت توزیعی ، انصاف ، مساوات و نیاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشور
%A طالب پور, مهدی
%A محمد رعنائی
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2013

[Download]