پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-4) , صفحات (113-128)

عنوان : ( بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی )

نویسندگان: فرشادامامی , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی

کلمات کلیدی

, دلبستگی شغلی , جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038973,
author = {فرشادامامی and طالب پور, مهدی},
title = {بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2538-2721},
pages = {113--128},
numpages = {15},
keywords = {دلبستگی شغلی ، جو سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی
%A فرشادامامی
%A طالب پور, مهدی
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2013

[Download]