اندیشه آماری, دوره (35), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (1-7)

عنوان : ( نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیخته )

نویسندگان: زهرا عرب برزو , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به معرفی اجمالی از نرخ خطر در توزیع های آمیخته پرداخته وسپس نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیخته، زمان سپری شده از شکست را در این توزیع ها معرفی می کنیم. همچنین دو مدل جمعی و ضربی ازنرخ خطر معکوس آمیخته را معرفی می کنیم و نشان میدهیم رفتار نرخ خطر معکوس از k زیر جامعه با نرخ خطر معکوس افزایشی همواره افزایشی است.

کلمات کلیدی

, نرخ خطر, نرخ خطر معکوس, زمان سپری شده از شکست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038978,
author = {زهرا عرب برزو and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیخته},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2014},
volume = {35},
number = {2},
month = {January},
issn = {1026-8944},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {نرخ خطر، نرخ خطر معکوس، زمان سپری شده از شکست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیخته
%A زهرا عرب برزو
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2014

[Download]