سومین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , 2013-01-27

عنوان : ( حل تحلیلی معادلات DGLAP برای استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی با استفاده از تبدیلات لاپلاس )

نویسندگان: شاهین آتشبار تهرانی , سیده فاطمه تقوی شهری , ابولفضل میرجلیلی , محمد مهدی یزدان پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از تبدیلات لاپلاس ما بطور تحلیلی معادلات تحولی DGLAP را برای استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی حل کرده و با محاسبه آن، توابع ساختار قطبیده نوکلئون را بدست آورده ایم. نتایج با داده های موجود و نیز مد ل های دیگر توافق بسیار خوبی دارد.

کلمات کلیدی

, معادلات DGLAP, تقریب LO, تبدیل لاپلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038998,
author = {شاهین آتشبار تهرانی and تقوی شهری, سیده فاطمه and ابولفضل میرجلیلی and محمد مهدی یزدان پناه},
title = {حل تحلیلی معادلات DGLAP برای استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی با استفاده از تبدیلات لاپلاس},
booktitle = {سومین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معادلات DGLAP، تقریب LO، تبدیل لاپلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل تحلیلی معادلات DGLAP برای استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی با استفاده از تبدیلات لاپلاس
%A شاهین آتشبار تهرانی
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%A ابولفضل میرجلیلی
%A محمد مهدی یزدان پناه
%J سومین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
%D 2013

[Download]