پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی , 2013-09-11

عنوان : ( مطالعه زمین شناسی و آلتراسیون سنگهای گرانیتوئیدی منطقه رودگز (جنوب شرقی بجستان) )

نویسندگان: سارا شکیبا , سیداحمد مظاهری , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه رودگز در فاصله 5 کیلومتری جنوب شرقی بجستان در استان خراسان رضوی قرار داردکه در بلوک زمین ساختی لوت واقع شده است. براساس بررسی های سنگ شناسی توده های نفوذی منطقه در گستره گرانیت، کوارتز سینیت، بیوتیت کوارتزسینیت، کوارتز مونزونیت، بیوتیت کوارتزمونزونیت، تورمالین گرانیت(لوکسولیانیت) وکواتز تورمالین می باشد و از لحاظ سنی ترشیاری میباشند. بافت اکثر این تودهها گرانولار می باشد. کانیهای اصلی تشکیل دهندهی این واحدهای سنگی شامل کواتز، پلاژیوکلاز(آندزین-لابرادوریت) دارای منطقه بندی و آلکالی فلدسپار(ارتوکلاز) می باشد. بیوتیت کانی مافیک شاخص این واحدهای سنگی میباشد که اکثرا\" به کلریت تجزیه شده است. بر پایه بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی آلتراسیون های کربناتی ضعف، آرژیلیک متوسط_سرسیتی ضعیف،آرژلیک متوسط، سرسیتک، کلریتی، تورمالینیزه و پروپلیتک در منطقه تشخیص داده شد. کانی سازی در منطقه به دو صورت اولیه و ثانویه وجود دارد. کانیهای ثانویه شامل اکسیدهای آهن و مالاکیت میباشد. کانیهای فرعی شامل آپاتیت، اسفن و تورمالین میباشد. کلریت،اپیدوت، سرسیت واکسید آهن از جمله کانیهای مهم دگرسانی هستند.حضور اکسیدهای آهن ثانویه در زون پروپلتیک، پراکندگی کانیهای کربنات مس ازجمله مالاکیت در سطح کواتز مونزونیتها و بعلاوه معدن متروکه مس رحیمی( در ناحیه کجه) نشان میدهد که توده گرانیتوئیدی رودگز می- تواند منشا یک کانسار مس پورفیری باشد.

کلمات کلیدی

, رودگز, بجستان, بلوک لوت, آلتراسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039014,
author = {شکیبا, سارا and مظاهری, سیداحمد and همام, سیدمسعود},
title = {مطالعه زمین شناسی و آلتراسیون سنگهای گرانیتوئیدی منطقه رودگز (جنوب شرقی بجستان)},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رودگز،بجستان، بلوک لوت،آلتراسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمین شناسی و آلتراسیون سنگهای گرانیتوئیدی منطقه رودگز (جنوب شرقی بجستان)
%A شکیبا, سارا
%A مظاهری, سیداحمد
%A همام, سیدمسعود
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی
%D 2013

[Download]