Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (4), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (1-14)

عنوان : ( وضعیت رده بندی چک چک ابلق فرم ویتاتا بر اساس داده های ریخت شناسی در ایران Oenanthe pleschanka vittata-Hemprich et Ehrenberg, 1833 )

نویسندگان: سید محمود قاسمپوری , منصور علی آبادیان , بهرام کیابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، هیبرید های زیادی از جنس چک چک ها از زیرگونه های قدیمی و در پراکنش های جغرافیایی معرفی شده است. یکی از فرم های این پرنده با اطلاعات کم در ایران vittata می باشد. در برخی اوقات، فنوتیپ vittata در چک چک به عنوان زیرگونه ای از چک چک ابلقOenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) در نظر گرفته شده است. بنا به دلایلی جایگاه Oenanthe pleschanka vittata نامشخص باقی مانده است. از بهار 1388 این فنوتیپ کمیاب بین ماه های فروردین تا مرداد به دفعات از قسمت های شمال رشته کوه های البرز، قوچان، دزفول و ارسنجان مشاهده شد. همچنین این پیش فرض که فرم vittata می تواند به عنوان یک آرایه حد واسط حاصل هیبریداسیون بینO.pleschanka و O.hispanica باشد بررسی شد. اما به اندازه کافی جالب است که دامنه پراکنش جغرافیایی vittata بین مناطق هیبریدزائی جفت گونه های مذکور دیده نشد. داده های مطالعه حاضر بر اساس 37 صفت ریخت سنجی از جدایی vittata از pleshanka پشتیبانی نمی کند. تحلیل تشخیصی و آنالیز CDF در صفات مذکور قادر به جداسازی vittata از چک چک ابلق نمی باشد. احتمالاً مطالعات مولکولی وضوح بهتری از وضعیت سیستماتیک این آرایه بدست می دهد. اطلاعات تکمیلی راجع به آشیانه سازی، آوازخوانی، رفتارهای تولید مثلی مورد نیاز می باشد.

کلمات کلیدی

, فرم vittata, Oenanthe pleschanka, هیبرید زایی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039017,
author = {سید محمود قاسمپوری and علی آبادیان, منصور and بهرام کیابی},
title = {وضعیت رده بندی چک چک ابلق فرم ویتاتا بر اساس داده های ریخت شناسی در ایران Oenanthe pleschanka vittata-Hemprich et Ehrenberg, 1833},
journal = {Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4218},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {فرم vittata، Oenanthe pleschanka، هیبرید زایی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت رده بندی چک چک ابلق فرم ویتاتا بر اساس داده های ریخت شناسی در ایران Oenanthe pleschanka vittata-Hemprich et Ehrenberg, 1833
%A سید محمود قاسمپوری
%A علی آبادیان, منصور
%A بهرام کیابی
%J Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری
%@ 2008-4218
%D 2013

[Download]