جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (1), شماره (47), سال (2014-6) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی )

نویسندگان: فردین جمشیدی مهر , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از منطق دانان بر این باورند که دلالت تابع اراده است و تا اراده ای محقق نشود، دلالتی صورت نمی گیرد. ابن سینا، خواجه نصیر طوسی و دبیران کاتبی از این دسته اند. برخی دیگر از بزرگان منطق نظیر قطب الدین رازی در این امر به مخالفت برخاسته و دلالت را تنها تابع علم به وضع دانسته اند. تتبعات تاریخی نشان می دهد که این مسئله از زمان ابن سینا و توسط شخص وی مطرح شده است. از این رو تلاش کرده ایم که نظر ابن سینا به صورت کامل، تقریر و بر اختلافات دو تن از شارحین بزرگ کلام وی یعنی خواجه نصیر طوسی و قطب رازی داوری شود. عده ای از اصولیون بنام نیز که در یک مسئله ی اصولی اختلاف نظر داشته اند، استطراداً به این بحث پرداخته و تفسیر و تفصیل دیگری را بیان کرده اند و مدعی شده اند که مراد عَلَمین (ابن سینا و خواجه نصیر) چیزی جز تفسیر آنان نبوده است. این نوشتار در صدد مقایسه ی نظر اصولیان و منطق دانان نیست و ذکر پاره ای از نظرات در اصول فقه تنها نشان دهنده ی وجودِ برداشت ها و تفسیرهای دیگر از کلام ابن سینا و خواجه نصیر می باشد. در این مقاله به شرح و جرح اقوال مشهور پرداخته و نتیجه گرفته ایم که در این باب نظر صائب همان قول قطب الدین رازی صاحب محاکمات است.

کلمات کلیدی

, دلالت , تبعیت , اراده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039025,
author = {جمشیدی مهر, فردین and کهنسال, علیرضا},
title = {بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2014},
volume = {1},
number = {47},
month = {June},
issn = {2008-9112},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {دلالت ، تبعیت ، اراده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی
%A جمشیدی مهر, فردین
%A کهنسال, علیرضا
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2014

[Download]