سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست , 2013-09-17

عنوان : ( تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی سامانه‌ی آبیاری خورشیدی برای گلخانه‌ی گل رز در منطقه‌ی مشهد )

نویسندگان: عاطفه قاسم پورآغوزی , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبیاری محصولات کشاورزی یکی از بهترین موارد استفاده از توان خورشیدی است. در این تحقیق روشی برای تخمین اندازه‌ی بهینه ی سامانه‌ی آبیاری خورشیدی یک گلخانه‌ی هیدروپونیک کشت رز ارائه گردید. حداکثر نیاز آبی روزانه‌ی گلخانه، توان مورد نیاز پمپ‌ آب، توان پنل و مساحت پنل محاسبه گردید. نتایج نشان داد که فصل زمستان بیشترین مقدار توان و مساحت پنل را دارد. توان پنل در این فصل 24/0 کیلو‌وات و مساحت پنل 6/1 متر مربع است. در نتیجه سامانه بر پایه‌ی نتایج حاصل از فصل زمستان طراحی گردید.

کلمات کلیدی

, آبیاری خورشیدی , توان – گلخانه‌ی هیدروپونیک , پنل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039027,
author = {قاسم پورآغوزی, عاطفه and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی سامانه‌ی آبیاری خورشیدی برای گلخانه‌ی گل رز در منطقه‌ی مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {آبیاری خورشیدی - توان – گلخانه‌ی هیدروپونیک - پنل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی سامانه‌ی آبیاری خورشیدی برای گلخانه‌ی گل رز در منطقه‌ی مشهد
%A قاسم پورآغوزی, عاطفه
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
%D 2013

[Download]