سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( تعیین اثرات مکانیکی و هیدرولوژیکی گیاهان کنار رودخانه بر پایداری کناره رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه حنا) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , فاطمه رجبی محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سعی گردیده اثرات مکانیکی و هیدرولوژیکی گیاهان کنار رودخانه بر پایداری کناره رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه حنا) مورد بررسی قرار گیرد

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, فرسایش کنار رودخانه ای, رودخانه حنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039042,
author = {دستورانی, محمدتقی and فاطمه رجبی محمدی},
title = {تعیین اثرات مکانیکی و هیدرولوژیکی گیاهان کنار رودخانه بر پایداری کناره رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه حنا)},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {پوشش گیاهی، فرسایش کنار رودخانه ای، رودخانه حنا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثرات مکانیکی و هیدرولوژیکی گیاهان کنار رودخانه بر پایداری کناره رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه حنا)
%A دستورانی, محمدتقی
%A فاطمه رجبی محمدی
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]