پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (52), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (19-38)

عنوان : ( براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی: مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران )

نویسندگان: عباس قادری , علیرضا عاشوری , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالیهای رسوبی پرمین پسین منطقه جلفا در شمال باختر ایران، براکیوپودهای فراوانی از راسته‌های Athyridida، Orthotetida، Productida، Rhynchonellida و Spiriferida دارند که حفظ شدگی بسیار خوبی را نشان می‌دهند. این براکیوپودها فراوان‌ترین جانوران کف‌زی در توالیهای رسوبی منطقه بوده و لذا اهمیت بسیاری در بررسی الگوهای همزیستی و انواع شناخته شده آن در فاصله زمانی بسیار اندکی نسبت به رویداد انقراضی پایان پرمین دارند. در میان نمونه‌های به دست آمده، پوسته برخی فسیلها از گونه‌های Permophricodothyris ovata، Paraorthotetina glausi و Transcaucasathyris sp. توسط دیگر جانوران همزیست، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد اثر جانوران همزیست بر روی براکیوپودها غالباً در دو الگوی مسالمت‌آمیز خنثی یا همسفرگی (commensalism) و شبه انگلی (epibiosis) بوده است. در حالت اول، جانور همزیست مهمان به صورت قشری بر روی پوسته براکیوپود میزبان متصل شده و بدون این که به میزبان خود صدمه بزند، از زندگی روی آن سود می‌برده است. اتصال براکیوپودهای lyttoniids بر روی نمونه‌هایی از گونه Permophricodothyris ovata بهترین مثال از توالیهای پرمین پسین منطقه جلفا برای این نوع زندگی است. در دومین حالت، جانور مهمان با شیوه زندگی شبه انگلی و حفاری بر روی پوسته براکیوپود، میزبان خود را تحت تأثیر قرار می‌داده است. این حفاریها که عموماً ناشی از عملکرد کرمهای پلی‌کیت (polychaete) بوده‌اند، به تشکیل اثرفسیل Trypanites بر روی پوسته سخت برخی از براکیوپودها منجر شده‌اند. در برخی از پروداکتیدها نظیر جنس Sarytchevinella و شماری از اورتوتتیدها همچون جنس Orthotetina نیز شواهدی از ترمیم و بازسازی مجدد پوسته دیده می‌شود که نشان دهنده سازوکار دفاعی جانور پس از آسیب محیطی و یا حمله موجودات حفار است. همچنین آثاری از شکارگری بر روی پوسته برخی اورتوتتیدها در زمان حیات جانور و نیز آثاری از لاشه‌خواری بر روی پوسته تعدادی دیگر از آنها دیده می‌شود که مربوط به حوادث تافونومیکی پس از مرگ جانور است.

کلمات کلیدی

, براکیوپودا, پرمین, همزیستی, بوم شناسی دیرینه, تافونومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039065,
author = {قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی: مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2013},
volume = {52},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8788},
pages = {19--38},
numpages = {19},
keywords = {براکیوپودا، پرمین، همزیستی، بوم شناسی دیرینه، تافونومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی: مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2013

[Download]