دومین همایش بین اللملی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوزی و ریخته گری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانوبلورک هایBa Sr Ti O3 تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی )

نویسندگان: عاطفه عاطفی تبار , محمد بهدانی , محمود رضائی رکن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تلاش میشود ناخالصی Srبه نانو پودرهای BaTiO3 (که در آن یون Sr جانشین یون Ba میشود) به روش آلیاژ سازی مکانیکی اضافه شود و تحلیل ساختاری بر روی نانو پودرهای بدست آمده وهمچنین اندازه گیری های فروالکتریکی بر روی آنها جهت بررسی اثر جانشانی استرنسیم انجام شود.

کلمات کلیدی

, فروالکتریک , نانوبلورک , فعال سازی مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039081,
author = {عاطفی تبار, عاطفه and بهدانی, محمد and رضائی رکن آبادی, محمود},
title = {بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانوبلورک هایBa Sr Ti O3 تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی},
booktitle = {دومین همایش بین اللملی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوزی و ریخته گری ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {فروالکتریک - نانوبلورک - فعال سازی مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانوبلورک هایBa Sr Ti O3 تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی
%A عاطفی تبار, عاطفه
%A بهدانی, محمد
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%J دومین همایش بین اللملی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوزی و ریخته گری ایران
%D 2013

[Download]