تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوری , 2013-09-12

عنوان : ( ارزیابی اثر ناشی از کلرید سدیم بر محتوای رنگدانه‌‌های و صفات رشدی گلرنگ در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: مریم کمالی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد تولید گیاهان در سراسر دنیاست. به منظور بررسی واکنش گلرنگ به شوری از تغییرات رشدی و محتوای رنگدانه ای، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری از میزان کلروفیل ک، تعداد برگ و قوزه و همچنین وزن خشک کل گیاه کم شد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع بوته, کلروفیل کل, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039113,
author = {کمالی, مریم and گلدانی, مرتضی},
title = {ارزیابی اثر ناشی از کلرید سدیم بر محتوای رنگدانه‌‌های و صفات رشدی گلرنگ در شرایط کنترل شده},
booktitle = {تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوری},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارتفاع بوته، کلروفیل کل، وزن خشک کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر ناشی از کلرید سدیم بر محتوای رنگدانه‌‌های و صفات رشدی گلرنگ در شرایط کنترل شده
%A کمالی, مریم
%A گلدانی, مرتضی
%J تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوری
%D 2013

[Download]