اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2013-10-09

عنوان : ( تأثیر درصد فریت بر خواص مکانیکی اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن )

نویسندگان: رضا قاسمی , بهروز بیدختی , محمود فاضل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی درصد فریت باقی مانده بر روی خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ نزن پرداخته شد. اتصال بین دو فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 و فولاد زنگ نزن فریتی 430 به یکدیگر با استفاده از دو فلز پرکننده 308L و 316L با روش جوشکاری قوس-تنگستن با گاز محافظ جوشکاری شد. ترکیب شیمیایی فلزات پرکننده منجر به تغییر درصد فریت باقی مانده فلزجوش و درنتیجه باعث تغییر خواص مکانیکی و خوردگی اتصال گردید. همچنین حرارت جوشکاری موجب تغییرات متالورژیکی مخرب در ناحیه متأثر از حرارت شد. نتایج نشان داد فلزجوش حاصل از فلز پرکننده 316L خواص مکانیکی برتری نسبت به فلز پرکننده 308L داشت. منطقه متأثر از حرارت فولاد فریتی پایین ترین خواص را نسبت به سایر مناطق از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, فریت, فولاد زنگ نزن, ریزساختار, خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039128,
author = {رضا قاسمی and بیدختی, بهروز and محمود فاضل},
title = {تأثیر درصد فریت بر خواص مکانیکی اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فریت، فولاد زنگ نزن، ریزساختار، خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر درصد فریت بر خواص مکانیکی اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن
%A رضا قاسمی
%A بیدختی, بهروز
%A محمود فاضل
%J اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی
%D 2013

[Download]