هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-09-05

عنوان : ( تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه داروئی گل مغربی )

نویسندگان: مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزایش غلظت پتاسیم بر گیاه گل مغربی به شوری آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که استفاده از پتاسیم باعث کاهش اثار منفی شوری بر رشد گیاه شد. افزایش غلظت پتاسیم در محلول غذایی میتواند تا حدودی آثار مخرب شوری بر رشد گیاه را تعدیل کند.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, وزن خشک ریشه, محتوای رطوبت نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039137,
author = {گلدانی, مرتضی},
title = {تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه داروئی گل مغربی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سطح برگ، وزن خشک ریشه، محتوای رطوبت نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه داروئی گل مغربی
%A گلدانی, مرتضی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]