هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-09-05

عنوان : ( القای مقاومت به تنش میخک با استفاده از کاهنده تنش کلرید پتاسیم )

نویسندگان: مریم کمالی , سیده مهدیه خرازی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل میخک. آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی اجراء شد.با افزایش سطوح نمک کلرید سدیم از صفر تا 12 دسی زیمنس بر متر سطح برگ، محتوای رطوبت نسبی، وزن خشک اندام هوایی و میزان کلروفیل کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, محتوای رطوبت نسبی, نشت الکترلیت, وزن خشک بخش هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039142,
author = {کمالی, مریم and خرازی, سیده مهدیه and گلدانی, مرتضی},
title = {القای مقاومت به تنش میخک با استفاده از کاهنده تنش کلرید پتاسیم},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {محتوای رطوبت نسبی، نشت الکترلیت، وزن خشک بخش هوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T القای مقاومت به تنش میخک با استفاده از کاهنده تنش کلرید پتاسیم
%A کمالی, مریم
%A خرازی, سیده مهدیه
%A گلدانی, مرتضی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]