بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی )

نویسندگان: عارف پورزادی , امیررضا عطاری , سیدمحمدسعید ماجدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمت گرایی زیاد و با بکارگیری خطوط ضریب گذردهی منفی معرفی شده است. عدم برابری سرعت های فاز مد زوج و فرد منجر به کاهش سمت گرایی برای کوپلرهای با خطوط تزویج شده مایکرواستریپی متداول می شود. در این مقاله نشان داده می شود که با استفاده از خط انتقال گذردهی منفی سرعت های فاز هر دو مد برابر می شوند که این برابری، بهبود مقدار سمت گرایی را برای کوپلر جهتی بدنبال دارد. به عنوان نمونه یک کوپلر dB 20 در فرکانس 42/2 گیگاهرتز با سمت گرایی dB 70 طراحی و شبیه سازی شده است.

کلمات کلیدی

, خط انتقال گذردهی منفی, سرعت فاز, کوپلر با خطوط تزویج شده, مدهای و زوج و فرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039148,
author = {پورزادی, عارف and عطاری, امیررضا and ماجدی, سیدمحمدسعید},
title = {طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خط انتقال گذردهی منفی، سرعت فاز، کوپلر با خطوط تزویج شده، مدهای و زوج و فرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی
%A پورزادی, عارف
%A عطاری, امیررضا
%A ماجدی, سیدمحمدسعید
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]