ششمین کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران (پدافند غیر عامل) , 2013-10-29

عنوان : ( مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , نرگس حجی پناه , سجاد قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم تمرکز قدرت در مرکز و توزیع ساختاری و فضایی آن، از جمله موضوعات مهمی است که به نظر می رسد هر روز مقبولیت بیشتری در بین افکار عمومی پیدا می کند. واقعیت این است که امروزه دولت محلی به واقعیتی انکار ناپذیر و ضرورتی رو به گسترش در جهان نبدیل شده است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، توزیع فضایی مناسب قدرت و توجه به اصل تفاوت های مکانی و ظرفیت ها و محدودیت های خاص نواحی در مدیریت بهینه امور نقش بسزایی دارد. ضمن اینکه با افزایش تحرک اجتماعی،جامعه پذیری و مشارکت مردم در سطوح مختلف، حکومت ها نیز در نیل به توسعه پایدار موفق تر خواهند بود.

کلمات کلیدی

, پدافند غیر عامل, دولت محلی, تمرکز زدایی, توزیع فضایی, ساختار قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039175,
author = {خوارزمی, امید علی and حجی پناه, نرگس and سجاد قاسمی},
title = {مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل},
booktitle = {ششمین کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران (پدافند غیر عامل)},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {پدافند غیر عامل، دولت محلی، تمرکز زدایی، توزیع فضایی، ساختار قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل
%A خوارزمی, امید علی
%A حجی پناه, نرگس
%A سجاد قاسمی
%J ششمین کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران (پدافند غیر عامل)
%D 2013

[Download]