اولین همایش ملی هیدروژن , 2013-11-07

عنوان : ( بررسی عددی و مقایسه نتایج حاصل از دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی در کوره با جریان چرخشی )

نویسندگان: حسام رضایی , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به تحلیل عددی احتراق دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی پرداخته شده است و اثر نوع سوخت بر ویژگیهای احتراق و تولید آلاینده های در محفظه احتراق استوانه ای با جریان هوای ورودی مماسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.جهت مدل سازی عددی از مدل احتراقی NOx و CO استفاده گردیده است. RNG k  مگنسن و نیز مدل آشفتگی پس از تحلیل توسط نرم افزار فلوئنت نتایج عددی حاکی از آن است که ماکزیمم دما حاصل از احتراق سوخت هیدروژن بیشتر از گاز طبیعی می باشد و این در حالی است که فشار و سرعت محوری در محفظه احتراق سوخت هیدروژن به نسبت گاز طبیعی کمتر می باشد و نیز با توجه به بالاتر بودن دمای حاصل تولیدی آن به نسبت گاز طبیعی بیشتر است و بدلیل اینکه سوخت هیدروژن فاقد هر گونه اتم کربن NOx از احتراق هیدروژن به نسبت گاز طبیعی میزان می باشد میزان تولید مونوکسید کربن و دیگر ترکیبات کربندار در آن صفر است.

کلمات کلیدی

, احتراق, سوخت هیدروژنی, گاز طبیعی, آلاینده های NOx, CO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039177,
author = {حسام رضایی and مقیمان, محمد},
title = {بررسی عددی و مقایسه نتایج حاصل از دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی در کوره با جریان چرخشی},
booktitle = {اولین همایش ملی هیدروژن},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {احتراق، سوخت هیدروژنی،گاز طبیعی،آلاینده های NOx، CO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی و مقایسه نتایج حاصل از دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی در کوره با جریان چرخشی
%A حسام رضایی
%A مقیمان, محمد
%J اولین همایش ملی هیدروژن
%D 2013

[Download]