کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر , 2013-12-18

عنوان : ( بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , وجیهه کریمی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات، گسترش ارتباطات و اینترنت و همچنین الزامات مدیران شهر برای ایده های جدید به منظور اجرا در شهر و مشارکت بیشتر شهروندان، پیاده سازی شهر الکترونیک در اسرع وقت را، بیش از پیش تشویق می کند. پایه های این شهر الکترونیکی در فناوری اطلاعات است.پیاده سازی شهر الکترونیک مانند هر پدیده تکنولوژیکی دیگر با چالش ها و مشکلاتی همراه است. هدف اصلی‌ این پژوهش، شناسایی موانع اجتماعی در تحقق شهر الکترونیک در سبزوار می باشد. پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، چالش های تاثیر گذار شناسایی شده و پس از انجام مصاحبه های تخصصی نیمه ساختار یافته با ۷ نفر از کارشناسان شهرداری سبزوار عوامل اجتماعی موثر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در این شهر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مصاحبه‌ها با روش آنالیز موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان میدهد بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و کاهش شکاف دیجیتالی در سبزوار می تواند به پیاده سازی موفق شهر الکترونیک در این شهر کمک نماید.

کلمات کلیدی

, شهر الکترونیک, فناوری اطلاعات, عوامل اجتماعی, چالش های تاثیر گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039186,
author = {خوارزمی, امید علی and کریمی ثانی, وجیهه},
title = {بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {شهر الکترونیک، فناوری اطلاعات، عوامل اجتماعی، چالش های تاثیر گذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار
%A خوارزمی, امید علی
%A کریمی ثانی, وجیهه
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر
%D 2013

[Download]