هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: مهدیس قویدل , مهرناز راد , حسام الدین سیفی , سهیلا مرادی بیدهندی , محمدرضا باسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالمونلوز از شایعترین مسمومیت غذایی در جهان است. این بیماری از طریق مصرف مواد غذایی آلوده مثل تخم مرغ، گوشت مرغ و مصرف آب آلوده به انسان منتقل میگردد. افزودن آنتی بیوتیک به جیره طیور باعث شیوع سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک میگردد. مطالعه حاضر به منظور تعیین سروتیپ های سالمونلا، میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و الگوی ژنتیکی جدایه ها میباشد. در این بررسی 40 جدایه سالمونلا طیور از مرغداریهای استان سیستان و بلوچستان مورد آزمایش سروتایپیگ قرار گرفتند، 80 % از جدایه ها سروتیپ انتریتیدیس، 7/5 % کولیندال،2/5 %دایتونا و 2/5 % اینفنتیس تشخیص داده شدند. آزمایش حساسیت ضدمیکروبی به روش انتشار از دیسک قرار گرفت. 62/5% از جدایه ها به آنتی بیوتیک های ERIC مختلف مقاوم بودند. بیشترین مقاومت دربرابر فسفومایسین بود. جهت بررسی تنوع ژنتیکی در بین جدایه ها از روش PCRاستفاده گردید. جدایه هادر روش ERIC PCR در دو دسته اصلی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, ERIC PCR , سالمونلا, سروتایپینگ, مقاومت آنتی بیوتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039192,
author = {قویدل, مهدیس and راد, مهرناز and سیفی, حسام الدین and سهیلا مرادی بیدهندی and باسامی, محمدرضا},
title = {سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان},
booktitle = {هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ERIC PCR ،سالمونلا، سروتایپینگ، مقاومت آنتی بیوتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان
%A قویدل, مهدیس
%A راد, مهرناز
%A سیفی, حسام الدین
%A سهیلا مرادی بیدهندی
%A باسامی, محمدرضا
%J هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]