هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina )

نویسندگان: احمدفرهاد طالبی , میثم طباطبایی , مسعود توحیدفر , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:

کلمات کلیدی

کلید واژگان:
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039203,
author = {طالبی, احمدفرهاد and میثم طباطبایی and مسعود توحیدفر and باقری, عبدالرضا and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژگان:},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina
%A طالبی, احمدفرهاد
%A میثم طباطبایی
%A مسعود توحیدفر
%A باقری, عبدالرضا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]