دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط )

نویسندگان: مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی , محمدتقی حامدموسویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که ذرات مواد تا ابعاد نانومتری ریز می‌شوند، به علت بالا رفتن نسبت سطح به حجم در آنها، خواص فیزیکی و مکانیکی جالب و غیرمنتظره‌ای از خود نشان می‌دهند. افزایش استحکام مکانیکی، تغییر نقطه ذوب، افزایش ضریب نفوذ، بالا رفتن گرمای ویژه و مقاومت الکتریکی از آن جمله‌اند. در این مطالعه ضمن مقایسه مدل‌های متعدد پیش‌بینی نقطه ذوب نانوذرات، با بررسی ساختار اتمی نانوذرات و روابط آماری حاکم بر آنها به ارایه یک مدل جدید بر اساس محاسبه عدد کوئوردیناسیون متوسط می‌پردازیم. مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج تجربی سرب، نشان می‌دهد مدل حاضر از موفقیت و انطباق بهتری نسبت به مدل‌های مورد بررسی دیگر برخوردار می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل از این مدل و برخی مدل‌های موجود دیگر چنین استنباط می‌شود که در عناصر با ساختار کریستالی یکسان، با افزایش شعاع اتمی وابستگی نقطه ذوب به اندازه ذرات شدیدتر می‌گردد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات, نقطه ذوب, عدد کوئوردیناسیون, خوشه اتمی, نانوساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039234,
author = {میرجلیلی, مصطفی and وحدتی خاکی, جلیل and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط},
booktitle = {دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانوذرات، نقطه ذوب، عدد کوئوردیناسیون، خوشه اتمی، نانوساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط
%A میرجلیلی, مصطفی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]